برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

سوالات متداول

اقساط خود را از طریق اینترنت پرداخت کرده ام، ولی کارشایی برایم منظور نشده است. علت چه می تواند باشد؟

فقط بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که مستقیماٌ از بانک ملت دریافت شده، مشمول دریافت کارشا است

آیا پرداخت قسطی که به نام خودم نیست هم، دارای کارشا است؟

بله؛ در صورتی که تسهیلات بازپرداخت شده مربوط به بانک ملت باشد، کارشای پرداخت غیرحضوری اقساط سایرین به شما تعلق خواهد گرفت

آیا کارشای بازپرداخت غیرحضوری اقساط، سقف معینی دارد؟

خیر

آیا کارشا بازپرداخت غیرحضوری اقساط سایرین، دارای سقف معینی است؟

خیر

برای کسب کارشا بابت پرداخت غیرحضوری اقساط زودتر از موعد، پرداخت باید چند روز قبل از موعد انجام شود؟

حداقل 10 روز مانده به سررسید قسط، طی یک تراکنش و بدون جریمه تاخیر.

آیا برای پرداخت زودتر از موعد اقساط کارت اعتباری، کارشایی محاسبه می شود؟

خیر.

آیا بابت پرداخت غیرحضوری اقساط از طریق کارت های شتابی معرفی شده در باشگاه، کارشایی به کاربر تعلق می گیرد؟

بله، ولی کارشای این تراکنش زیرمجموعه امتیاز خرید اینترنتی لحاظ می شود

آیا پرداخت اقساط با استفاده از اکسس کارت بانک ملت یا کارت های شتابی معرفی شده در باشگاه، از طریق دستگاه خودپرداز (ATM ) بانک ملت دارای کارشا است؟

در حال حاضر این کارشا تنها برای پرداختهای انجام شده توسط اکسس کارتهای بانک ملت محاسبه می شود

در صورت پرداخت اقساط از طریق دستگاه خود پرداز، کارشا پرداخت اقساط زودتر از موعد به فرد تعلق می گیرد؟

خیر.

آیا خريد شارژ از طریق درگاه های بانک ملت دارای کارشا است؟

بله. خرید شارژ از طریق بانکداری اینترنتی، همراه پلاس ، تلفن بانک، پایانه بانکی غیرنقد، سامانه بستام ملت، درگاه اینترنتی و دستگاههای خودپرداز (ATM) با استفاده از کارت بانک ملت یا کارتهای شتابی معرفی شده در حساب کاربری دارای کارشا است.

آیا مبلغی به عنوان کف مبلغ خرید شارژ در نظر گرفته شده است؟

بله . به ازای خرید هر 50.000 ریال شارژ 100 کارشا در باشگاه محاسبه می شود.

آیا برای کسب کارشا می شود از دستگاههای کارتخوان سایر بانک ها استفاده کرد؟

خیر. دستگاه مورد استفاده حتما می بایست متعلق به شرکت به پرداخت ملت باشد.

اگر مبلغ خرید از دستگاه کارتخوان کمتر از 6.000.000 ریال باشد، کارشا به آن تعلق می گیرد؟

خیر. مبلغ تراکنش باید 6.000.000 ریال یا بیشتر از آن باشد.

آیا با خرید توسط بن کارت هم می توانیم کارشا کسب کنیم ؟

خیر.

آیا برای كسب کارشا می شود از کارتهای بانکهای دیگر بر روی دستگاههای کارتخوان بانک ملت استفاده کرد؟

بله. البته باید ابتدا کارت شتابی مورد نظر خود را در حساب کاربری تان معرفی کنید.

من دستگاه کارتخوان بانک ملت دارم و مشتری های زیادی از طریق این دستگاه، خرید انجام می دهند. ولی کارشایی بابت این موضوع برای من لحاظ نمی شود. علت چیست؟

در باشگاه مشتریان، کارشا برای دارنده کارت منظور می شود و نه دارنده دستگاه کارتخوان.

آیا خرید بر روی دستگاه کارتخوان یا درگاه خرید اینترنتی که مالک آن شخص خریدار است، کارشایی به دنبال دارد؟

خیر.

خرید اینترنتی انجام داده ام، ولی کارشا آن لحاظ نشده است. علت چیست؟

دقت داشته باشید کارشا تنها در صورت انجام خرید از طریق درگاه بانک ملت، به شما اختصاص داده می شود.

اگر مبلغ خرید اینترنتی کمتر از 5.000.000 باشد کارشا به آن تعلق می گیرد؟

خیر. مبلغ تراکنش باید 5.000.000 ریال یا بیشتر از آن باشد.

آیا خرید بر روی دستگاه کارتخوان یا درگاه خرید اینترنتی که مالک آن شخص خریدار است، کارشایی به دنبال دارد؟

خیر.

آیا کارشای پرداخت غیر حضوری قبوض دارای سقف است؟

بله.سقف حداکثر 15 قبض در ماه می باشد.

آیا مبلغی به عنوان کف مبلغ قبض های پرداختی در نظر گرفته شده است؟

بله. فقط قبض های با مبلغ 10،000 ریال و بالاتر، مشمول محاسبه کارشا در باشگاه هستند.

آیا پرداخت قبض از طریق کارت ملت بر روی دستگاههای خودپرداز بانک ملت دارای کارشا است؟

بله.

آیا پرداخت قبض از طریق کارت های شتابی معرفی شده در باشگاه بر روی دستگاههای خودپرداز بانک ملت دارای کارشا است؟

خیر

آیا پرداخت قبض با کارت های بانک ملت یا کارتهای شتابی متصل به باشگاه، از طریق USSD دارای کارشا است؟

در حال حاضر، محاسبه کارشا پرداخت غیرحضوری قبوض بر روی بستر USSD، فقط برای اکسس کارتهای بانک ملت انجام می شود.

آیا پرداخت قبض توسط کارت شتابی معرفی شده در باشگاه و از طریق دستگاه کارتخوان بانک ملت، دارای کارشا است؟

بله.

آیا پرداخت قبض با شناسه قبض تکراری در ماه دارای کارشا است؟

خیر، کارشای پرداخت قبوض بر اساس فرمول "هر شناسه قبض، 50 کارشا " محاسبه می گردد. لذا در صورت دریافت صورتحساب های میان دوره ای نیز، تنها 50 کارشا به اولین پرداخت هر شناسه قبض تعلق گرفته و به صورتحساب های بعدی، کارشا جدیدی تعلق نخواهد گرفت.

آیا انجام حواله سحاب در باشگاه دارای کارشا است؟

بله. انجام هر تراکنش سحاب از مبدأ ملت کارت وکارت شتاب در تمامی ابزارهای بانک ملت دارای کارشا است.

آیا برای حواله سحاب از طریق ابزارهای ملت سقف مبلغ معینی وجود دارد؟

خیر.

به حواله سحاب از طریق ابزارهای بانک ملت چند کارشا اختصاص داده می شود؟

به هر تراکنش سحاب از طریق ابزارهای بانک ملت 300 کارشا اختصاص داده می شود.

آیا به انجام حواله سحاب از طریق ابزارهای موبایلی(مانند: سکه، همراه پلاس) نیز کارشا اختصاص داده می شود؟

بله. به هر تراکنش سحاب از طریق ابزارهای موبایلی با استفاده از ملت کارت 100 کارشا تعلق می گیرد.

آیا برای حواله سحاب از طریق ابزارهای موبایلی (مانند: سکه، همراه پلاس) سقف مبلغ معینی وجود دارد؟

خیر.

آیا به دریافت وجه نقد از خود پرداز کارشا تعلق می گیرد؟

بله.

آیا کارشا به دریافت وجه از خودپرداز سایر بانک ها تعلق می گیرد؟

خیر. کارشا تنها به دریافت وجه از خودپرداز ملت تعلق می گیرد

آیا کارشا به دریافت وجه با کارت شتابی تعلق می گیرد؟

بله. در صورتی که کارت شتابی در باشگاه مشتریان ثبت باشد به آن کارشا تعلق می گیرد

آیا برای دریافت کارشا از خودپرداز سقف مبلغ معینی وجود دارد؟

بله، سقف مبلغ دریافت وجه از خودپرداز برای کسب کارشا 1,000,000 ریال یا بیشتر از آن است و به دریافت وجه کمتر از 1.000.000 ریال کارشا تعلق نخواهد گرفت.

آیا کارشا دریافت وجه نقد از خودپرداز سقف معینی دارد؟

بله. سقف کارشا دریافت وجه از خود پرداز 10 تراکنش در ماه می باشد.

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.