برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

کسب کارشا

کارشا به عنوان یکی از نخستین واحدهای پولی ایرانیان در زمان هخامنشیان مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از هزاران سال و در این روزها، ما کارشا را به عنوان واحد پولی و امتیازیِ مجازیِ مدرنی در نظر گرفتیم تا خدمات گسترده خودمان را با سهولت بیشتری در اختیار خانواده بزرگ باشگاه مشتریان بانک ملت قرار دهیم. در چهارمین نسل از طرح امتیازی می توانید با استفاده از کارشاهایی که به دست می‌آورید انتخاب‌های فراوانی داشته باشید، از برنده شدن در قرعه‌کشی و دریافت جایزه نقدی گرفته تا دریافت کد تخفیف یا شرکت در طرح های مسئولیت اجتماعی. شما می توانید به دو روش خدمات بانکی و فعالیت های باشگاهی کارشا کسب نمایید.کسب کارشا از طریق خدمات بانکی


اعضا می توانند با انجام 11 نوع تراکنش بانکی با استفاده از کارتها و حسابهای بانک ملت و یا کارتهای عضو شتاب که در حساب کاربری خود معرفی کرده اند کارشا کسب نموده و از پاداش های ارزشمند باشگاه بهره مند شوند. کارشای مربوط به هر یک از تراکنش های بانکی در ازای استفاده از هر خدمت، به شرح جدول زیر است:


عنوان فعالیت
نحوه محاسبه کارشا
میزان کارشا
خرید از دستگاه کارتخوان
هر تراکنش خرید مساوی یا بیشتر از 6،000،000 ریال
50 کارشا
خرید اینترنتی
هر تراکنش خرید مساوی یا بیشتر از 5،000،000 ریال
50 کارشا
پرداخت غیرحضوری قبوض
هر قبض 50 کارشا و حداکثر 15 قبض در ماه
50 کارشا
پرداخت غیرحضوری اقساط
هر قسط
50 کارشا
پرداخت غیرحضوری اقساط سایرین
هر قسط
50 کارشا
پرداخت غیرحضوری اقساط زودتر از موعد
هر قسط
100 کارشا
پرداخت غیرحضوری اقساط زودتر از موعد سایرین
هر قسط
100 کارشا
حواله سحاب – ابزار ملتی (کارت به کارت)
تمام ابزارهای بانک ملت
300 کارشا
حواله سحاب – ابزار غیر ملتی (کارت به کارت)
ابزارهای موبایلی(آپ، سکه، همراه پلاس و ...)
100 کارشا
دریافت وجه نقد از خودپرداز
حداکثر 10 تراکنش در ماه به ارزش حداقلی 1،000،000 ریال
100 کارشا
خرید شارژ
به ازای خرید هر 50،000 ریال شارژ
100 کارشا

نکات مهمی که باید در نظر داشته باشید:

1. تاریخ کسب کارشای شما، مطابق با تاریخ به روزرسانی کارشاها می باشد که ممکن است دارای فاصله زمانی چند روزه با تاریخ انجام تراکنش باشد.
2. برای کسب کارشا خرید از دستگاه کارتخوان، مبلغ تراکنش باید مساوی یا بیشتر از 6.000.000 ریال باشد، در غیر اینصورت کارشا به آن تعلق نخواهد گرفت.
3. برای کسب کارشا خرید اینترنتی، مبلغ تراکنش باید مساوی یا بیشتر از 5.000.000 ریال باشد، در غیر اینصورت کارشا به آن تعلق نخواهد گرفت.
4. برای کسب کارشا دریافت وجه نقد از خودپرداز، مبلغ تراکنش باید مساوی یا بیشتر از 1.000.000 ریال باشد، در غیر اینصورت کارشا به آن تعلق نخواهد گرفت.
5. کارشا دریافت وجه نقد از خودپرداز حداکثر به 10 تراکنش در ماه تعلق می گیرد و به انجام بیش از 10 تراکنش کارشایی تعلق نخواهد گرفت.
6. برای کسب کارشا خرید شارژ، مبلغ هر خرید باید 50.000 ریال یا بیشتر از آن باشد در غیر این صورت کارشا به آن تعلق نخواهد گرفت.
7. کارشا به "خرید از دستگاه کارتخوان" یا "خرید اینترنتی" که "دستگاه" یا "درگاه خرید" متعلق به فرد دارنده کارت باشد، تعلق نمی گیرد.
8. در صورت دریافت قبض میان دوره و پرداخت آن به روش الکترونیکی، کارشای مربوطه فقط برای اولین شناسه پرداخت لحاظ شده و کارشایی به شناسه قبض های تکراری تعلق نمی گیرد.
9. اگر برای باشگاه محرز شود که تراکنش های خرید شما رفت و برگشتی است و یا به هر روش دیگر، صرفا به منظور کسب کارشا در باشگاه انجام شده، مزایای کارشا به شما تعلق نخواهد گرفت.کسب کارشا از طریق فعالیت های باشگاه


اعضا می توانند با انجام فعالیتهای باشگاهی مطابق جدول ذیل کارشا کسب نمایند.


عنوان فعالیت
نحوه محاسبه کارشا
سقف کارشا در هر فصل
دعوت از دوستان
هر نفر
20 کارشا
200
تولد
هر سال
100 کارشا
100
اولین ورود به سایت
هر فصل
500 کارشا
----
تکمیل پروفایل
تکمیل تمام بخش ها
200 کارشا
----

نکات مهمی که باید در نظر داشته باشید:

1. در پایان هر فصل تمامی کارشاها به شانس قرعه کشی تبدیل خواهد شد. به همین دلیل با شروع فصل جدید با اولین ورود به سایت 500 کارشا به شما تعلق خواهد گرفت.
2. برای دریافت کارشای دعوت از دوستان، لازم است فرد مورد نظرتان در هنگام عضویت کد معرف شما را در قسمت مربوطه ثبت نماید.
3. به ازای هر 10 درصد پیشرفت نوار پروفایل 20 کارشا به شما تعلق خواهد گرفت.
4. در بخش پروفایل اگر یکی از فیلدهای تکمیل شده را حذف نمایید درصد نوار پروفایل کاهش می یابد و در صورت تکمیل مجدد آن کارشایی برای شما لحاظ نخواهد شد.
5. در بخش اطلاعات بانکی پروفایل، ثبت 5 کارت شتابی امکان پذیر می باشد اما کارشای مربوطه تنها به 2 کارت شتابی اولی که ثبت نموده اید تعلق خواهد گرفت.

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.