برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

اخبار باشگاه مشتریان

1400-3-8

برگزاری قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل زمستان 99

به گزارش باشگاه مشتریان بانک ملت قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل زمستان 99 مورخ 1400/02/26برگزار گردید.

1399-12-24

اهدای جوایز قرعه کشی جشنواره 9 تا 99 و دوره مهاجرت طرح امتیازی4

مراسم اهدای جوایز قرعه کشی جشنواره 9 تا 99 و دوره مهاجرت طرح امتیازی4 در تاریخ 1399/12/20برگزار گردید.

1399-10-23

برگزاری قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل پاییز 99

به گزارش باشگاه مشتریان بانک ملت قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل پاییز 99 مورخ 1399/10/22برگزار گردید.

1399-7-30

قرعه کشی ها برگزار گردید

قرعه کشی طرح های باشگاه مشتریان برگزار شد.

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.