منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
دوره دوازدهم اجرای طرح نیکوکاری ملت آغاز شد
1393-4-18

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
با توجه به برگزاری قرعه کشی سومین دوره دوماهه و پایان دوره شش ماهه از اجرای طرح فراز، اسامی برندگان این طرح اعلام شد.
1393-4-14

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
دوره یازدهم اجرای طرح نیکوکاری ملت آغاز شد
1393-3-18

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
به روزرسانی در کدهای ارتباطی نرم افزار تلفن همراه باشگاه مشتریان
1393-3-11

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
با توجه به برگزاری قرعه کشی سومین دوره دوماهه و پایان دوره شش ماهه از اجرای طرح فراز، اسامی برندگان این طرح اعلام شد.
1393-2-24

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
دوره دهم اجرای طرح نیکوکاری از تاریخ 18/02/1393 آغاز شد
1393-2-18

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
طرح فراز تا پایان تیرماه 1393 تمدید شد.
1393-2-8

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
با توجه به برگزاری قرعه کشی طرح 3 در 3، اسامی برندگان اعلام شد.
1393-2-3

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
دوره نهم از اجرای طرح نیکوکاری آغاز شد.
1393-1-18

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
افزایش تعداد کودکان تحت کفالت اعضای باشگاه مشتریان به 500 کودک، از دوره هشتم اجرای طرح نیکوکاری ملت
1392-12-18