منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اختصاص 50 امتیاز نقره ای باشگاه مشتریان در صورت حفظ حداقل مانده در حساب سپرده اوج ملت
1394-2-1

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته هشتم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-19

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته هفتم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-12

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
بانک ملت در نخستین سال حضور خود در جایزه ملی تعالی سازمانی، موفق به دریافت جایزه در سطح تقدیرنامه چهار ستاره شد.
1393-12-9

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته ششم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-5

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته پنجم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-11-28

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
بانک ملت جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز خود را اعلام کرد.
1393-11-28

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته چهارم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-11-21

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته سوم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-11-14

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
مشارکت اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت در برآورده ساختن آرزوی 118 نفر از کودکان تحت حمایت بنیاد کودک
1393-11-12