منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
به روزرسانی در کدهای ارتباطی نرم افزار تلفن همراه باشگاه مشتریان
1394-7-8

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
3 شب و 4 روز اقامت در جزیره زیبای کیش همراه با باشگاه مشتریان بانک ملت
1394-3-9

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان طرح های دوستانه و همچنین برندگان خودرو در طرح دستچین مشخص شد.
1394-2-29

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اعطای هدیه به اعضای باشگاه مشتریان درخرید از شرکای تجاری
1394-2-14

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اختصاص 50 امتیاز نقره ای باشگاه مشتریان در صورت حفظ حداقل مانده در حساب سپرده اوج ملت
1394-2-1

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته هشتم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-19

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته هفتم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-12

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
بانک ملت در نخستین سال حضور خود در جایزه ملی تعالی سازمانی، موفق به دریافت جایزه در سطح تقدیرنامه چهار ستاره شد.
1393-12-9

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته ششم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-12-5

منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
اسامی برندگان هفته پنجم اجرای طرح دستچین اعلام شد.
1393-11-28