اختصاص 5 امتیاز نقره ای برای ثبت هر کارت شتابی در باشگاه مشتریان بانک ملت
منبع خبر: باشگاه مشتریان بانک ملت
به گزارش از باشگاه مشتریان بانک ملت، همزمان با راه اندازی نسخه دوم طرح امتیازی، 5 امتیاز نقره ای برای ثبت هر کارت شتابی در باشگاه مشتریان در نظر گرفته شد. بر این اساس اعضای گرامی این امکان را در اختیار دارند تا با ثبت حداکثر 2 کارت شتابی در باشگاه مشتریان، علاوه بر بهره مندی از امتیازات مربوط به انجام تراکنش توسط کارتهای مزبور بر روی درگاههای بانک ملت، در مجموع تا سقف 10 امتیاز نقره ای (برای ثبت 2 کارت) کسب نمایند. شایان ذکر است این کمپین به صورت موقت و صرفاً از سوم دی ماه لغایت پایان سالجاری در نظر گرفته شده است. به منظور اطلاع از چگونگی ثبت کارتهای شتابی خود در باشگاه مشتریان به بخش راهنمای سایت مراجعه نمایید.
1391-10-3