برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

شبچله 4

1397-9-18

باشگاه مشتریان بانک ملت به مناسبت جشن یلدا، مسابقه ویژه ای را برای شما اعضای محترم در نظر گرفته است تا امسال هم بتوانیم در کنارتان باشیم و یلدای شما را زیباتر و لبانتان را خندان تر کنیم. برای شرکت در مسابقه به منوی شبچله 4 مراجعه نمایید. در این صفحه گردونه ای را مشاهده می کنید که شامل خانه های مختلف می باشد. این خانه ها شامل کدهای تخفیف از برندهای کارشامال و تعداد جوجه های متفاوت می باشد، با خرج 10 کارشا توسط شما گردونه شروع به چرخیدن می کند و به صورت تصادفی روی یکی از خانه ها می ایستد، اگر روی یکی از برندهای کارشامال بایستد، کد تخفیف به شما اختصاص داده می شود. در صورتی که روی خانه جوجه بایستد به همان میزان تعداد جوجه های شما اضافه می گردد. تعداد جوجه ها در پایان طرح به عنوان شانس قرعه کشی در نظر گرفته می شود. همچنین می توانید با واگذاری امتیاز، تعداد جوجه های خود را افزایش داده و شانستان را برای شرکت در قرعه کشی بالا ببرید. با خرج 10 امتیاز 10جوجه، 25 امتیاز 40 جوجه و 50 امتیاز 100 جوجه دریافت کنید. جوایز این مسابقه شامل یک کیلوگرم اسکناس 10 هزار تومانی(معادل 10 میلیون تومان وجه نقد) برای یک نفر و 40 جایزه نقدی 1 میلیون تومانی می باشد.

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.