برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

رونمایی از طرح امتیازی 4

1399-4-4

به گزارش باشگاه مشتریان نسل چهارم از طرح امتیازی در تاریخ 99/04/01رونمایی گردید. در طرح امتیازی 4 اعضا در دسته بندی های جداگانه ای با عنوان "لیگ" قرار خواهند گرفت. اعضا می توانند با استفاده از خدمات بانکی و فعالیت های باشگاهی کارشا کسب نموده و با هم استانی های خود رقابت نمایند. اعضای هر لیگ بر اساس میزان کارشای کسب شده در هر فصل رتبه بندی می شوند و در پایان فصل به اعضای برتر پاداش نقدی اهدا می‌شود و نیمی از اعضای برتر برای رقابتی بزرگتر به لیگ ستارگان صعود خواهند کرد. برای مشاهده روش های کسب کارشا به منوی کسب کارشا قبل از ورود به صفحه کاربری و برای مشاهده نام لیگ خود، رتبه، میزان کارشا و تعداد جوایز هر لیگ به صفحه کاربری خود مراجعه نمایید.

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.