برنامه درون یک فریم داخلی اجرا شده است. برای امنیت لطفاً صفحه را ببندید و از نو باز کنید.

هم باشگاهی عزیز 23 % از خرید خود را مهمان ما باشید.

امدادخودرو سایپا

مشترکین محصول"امداد عمومی" فارغ از اینکه دارنده چه نوع خودروی سواری هستند در هر نقطه از ایران عزیز می توانند از خدمات رایگان این محصول بصورت تمام وقت برخوردار گردند.
خدمات این محصول شامل موارد ذیل می باشد :
1- راه اندازی خودرو در صورت امکان ( مختص خودروهای گروه سایپا)
2- حمل خودرو در اثر بروز نقص فنی به نزدیکترین نمایندگی مجاز یا پارکینگ.
3- حمل خودرو در اثر وقوع تصادف به نزدیکترین نمایندگی مجاز یا یا پارکینگ.
4- تعویض لاستیک پنچر شده مشروط به موجود بودن زاپاس سالم در خودرو.
مشترکین این محصول می توانند از خدمات این محصول برای دو خودرو بهره مند گردند. همچنین محدودیتی در تعدد استفاده از خدمات این محصول در طول یک دوره اشتراک وجود ندارد.(دوره هر اشتراک یکساله می باشد)

Device rotate - Mellat Club

لطفاً تلفن همراه خود را ۹۰ درچه بچرخانید، تا این وب سایت را بهتر تجربه کنید.