• پاداشهای طرح امتیازی ملت

      شما می توانید با عضویت در "باشگاه مشتریان بانک ملت"، از  جوايز ارزنده ویژه اعضاء بهره مند گردید.این پاداشها در قالب طرح ها و جشنواره های باشگاه مشتریان بانک ملت قابل ارائه به شما مشتریان عزیز می باشند.

  • طرح امتیازی بانک ملت، اولین طرح ارائه شده در"باشگاه مشتریان بانک ملت" می باشد.در این طرح علاوه بر اینکه از خدمات الکترونیک بانک ملت بهره مند می شوید، همزمان امتیازات محاسبه وبرای شما لحاظ می گردد. با دستیابی به امتیاز های معین امکان انتخاب واریز نقدی و یا تسهیلات بانکی ویژه اعضاء را خواهید داشت. حد نصاب امتیازها، پاداشها و تسهیلات این طرح را در جدول زیر مشاهده نمایید

تسهيلات واریز نقدی امتياز
  تسهیلات خرید لوازم منزل 40،000،000ریالی با نرخ سود 20% و شرایط اعطا و بازپرداخت آسان از  400,000   ریال تا  1,000,000   ریال 100
تسهیلات خرید لوازم منزل 80،000،000ریالی با نرخ سود 20% و شرایط اعطا و بازپرداخت آسان   از  1,500,000   ریال تا  3,000,000   ریال 200
  تسهیلات خرید خودرو 150،000،000ریالی با نرخ سود 20% و شرایط اعطا و بازپرداخت آسان از  3,000,000   ریال تا  6,000,000   ریال 300